Thursday, March 15, 2012

DOA TOBAT

Allahku, dengan seluruh hatiku aku
menyesali dosa-dosaku.
Dengan berbuat jahat aku lalai
untuk berbuat baik.
Aku telah berdosa terhadap
Engkau, yang seharusnya kucintai di
atas segala-galanya.
Dengan bantuan-Mu aku berjanji
untuk tidak berdosa lagi, untuk
bertobat, dan menghindari apa saja
yang dapat menjerumuskan aku ke
dalam dosa
AMIN

No comments:

Post a Comment