Wednesday, March 14, 2012

KEMULIAAN

Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus
seperti pada permulaan, sekarang, selalu
dan sepanjang segala abad
AMIN

No comments:

Post a Comment