Thursday, March 15, 2012

SAYA MENGAKU

Saya mengaku,
kepada Allah yang mahakuasa dan
kepada saudara sekalian.
Bahwa saya telah berdosa dengan
pikiran dan perkataan,
dengan perbuatan dan kelalaian.
Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa
Oleh sebab itu saya mohon kepada
Santa Perawan maria,
kepada malaikat dan orang kudus
dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya
kepada Allah, Tuhan kita
AMIN

No comments:

Post a Comment