Wednesday, March 14, 2012

SYAHADAT SINGKAT

Aku percaya akan Allah
Bapa yang maha kuasa pencipta
langit dan bumi
dan akan Yesus Kristus, Putera-Nya
yang tunggal, Tuhan kita, yang
dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan
oleh Perawan Maria; yang menderita
sengsara dalam pemerintahan
Ponsius Pilatus disalibkan wafat dan
dimakamkan; yang turun ke tempat
penantian, pada hari ketiga bangkit
dari antara orang mati; yang naik ke
surga, duduk di sebelah kanan Allah
Bapa yang mahakuasa;
dari situ ia akan datang mengadili
orang hidup dan mati
Aku percaya akan Roh Kudus
Gereja Katolik yang kudus
persekutuan para kudus
pengampunan dosa
kebangkitan badan
kehidupan kekal
AMIN

No comments:

Post a Comment